Cinema Movies 2016

Movie The Mermaid | Mỹ Nhân Ngư (2016) HD The Mermaid Mỹ Nhân Ngư 2016 | Multi-Subtitles
Movie Fifty Shades Of Black | Năm Mươi Sắc Thái Phần 2 (2016) HD Fifty Shades Of Black Năm Mươi Sắc Thái Phần 2 2016 | Multi-Subtitles
Movie Now You See Me 2 | Phi Vụ Thế Kỷ 2 (2016) HD Now You See Me 2 Phi Vụ Thế Kỷ 2 2016 | Multi-Subtitles
Movie The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist | Ám ảnh kinh hoàng 2 (2016) HD The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist Ám ảnh kinh hoàng 2 2016 | Multi-Subtitles
Movie Deadpool | Quái Nhân (2016) HD Deadpool Quái Nhân 2016 | Multi-Subtitles
Movie X-men: Apocalypse | Dị Nhân: Khải Huyền (2016) HD X-men: Apocalypse Dị Nhân: Khải Huyền 2016 | Multi-Subtitles
Movie Suicide Squad | Biệt đội cảm tử (2016) HD Suicide Squad Biệt đội cảm tử 2016 | Multi-Subtitles
Movie Central Intelligence | Cặp đôi gián điệp (2016) HD Central Intelligence Cặp đôi gián điệp 2016 | Multi-Subtitles
Movie Fantastic Beasts And Where To Find Them | Sinh Vật Kỳ Bí và Nơi Tìm Ra Chúng (2016) HD Fantastic Beasts And Where To Find Them Sinh Vật Kỳ Bí và Nơi Tìm Ra Chúng 2016 | Multi-Subtitles
Movie The Monkey King 2 | Đại Náo Thiên Cung 2: 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh (2016) Full HD The Monkey King 2 Đại Náo Thiên Cung 2: 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh 2016 | Multi-Subtitles
Movie Captain America 3: Civil War | Captain America 3: Nội chiến (2016) HD-TC Captain America 3: Civil War Captain America 3: Nội chiến 2016 | Multi-Subtitles
Movie Ride Along 2 | Bộ Đôi Cảnh Sát 2 (2016) HD Ride Along 2 Bộ Đôi Cảnh Sát 2 2016 | Multi-Subtitles
Movie 10 Cloverfield Lane | Căn Hầm (2016) HD rip 10 Cloverfield Lane Căn Hầm 2016 | Multi-Subtitles
Movie Zoolander 2 | Anh Chàng Siêu Mẫu (2016) HD Zoolander 2 Anh Chàng Siêu Mẫu 2016 | Multi-Subtitles
Movie The Choice | Quyết định quan trọng (2016) HD The Choice Quyết định quan trọng 2016 | Multi-Subtitles
Movie How To Be Single | Tuyên Ngôn Độc Thân (2016) HD How To Be Single Tuyên Ngôn Độc Thân 2016 | Multi-Subtitles
Movie Precious Cargo | Phi Vụ Đá Quý (2016) HD Precious Cargo Phi Vụ Đá Quý 2016 | Multi-Subtitles
Movie Zootopia | Thành phố động vật / Sở thú vui nhộn (2016) HDrip Zootopia Thành phố động vật / Sở thú vui nhộn 2016 | Multi-Subtitles
Movie Batman Vs Superman: Dawn Of Justice | Người Dơi Và Siêu Nhân: Bình Minh Của Công Lý (2016) CAM Batman Vs Superman: Dawn Of Justice Người Dơi Và Siêu Nhân: Bình Minh Của Công Lý 2016 | Multi-Subtitles
Movie London Has Fallen | Luân Đôn Thất Thủ (2016) HD London Has Fallen Luân Đôn Thất Thủ 2016 | Multi-Subtitles
Movie The Forest | Rừng Tự Vẫn (2016) HD The Forest Rừng Tự Vẫn 2016 | Multi-Subtitles
Movie Midnight Special | Nhãn Lực Siêu Nhiên (2016) HD Midnight Special Nhãn Lực Siêu Nhiên 2016 | Multi-Subtitles
Movie The Finest Hours | Giờ Lành (2016) HD The Finest Hours Giờ Lành 2016 | Multi-Subtitles
Movie Triple 9 | 3 số 9 (2016) SD Triple 9 3 số 9 2016 | Multi-Subtitles
123Cuối