Movie Horror

Movie Terrifier 3 | Kẻ Khủng Bố 3 (2024) Trailer Terrifier 3 Kẻ Khủng Bố 3 2024 | Multi-Subtitles
Movie The Legend of Johnny Jones | Truyền thuyết về Johnny Jones (2024) Trailer The Legend of Johnny Jones Truyền thuyết về Johnny Jones 2024 | Multi-Subtitles
Movie Lisa Frankenstein | Lisa Frankenstein (2024) Trailer Lisa Frankenstein Lisa Frankenstein 2024 | Multi-Subtitles
Movie Night Swim | Hồ Bơi Tử Thần (2024) Trailer Night Swim Hồ Bơi Tử Thần 2024 | Multi-Subtitles
Movie Lord of Misrule | Lord of Misrule (2023) Trailer Lord of Misrule Lord of Misrule 2023 | Multi-Subtitles
Movie Do Not Disturb | Đừng Làm Phiền (2023) Trailer Do Not Disturb Đừng Làm Phiền 2023 | Multi-Subtitles
Movie The Exorcist: Believer | Quỷ Ám: Tín Đồ (2023) Full HD The Exorcist: Believer Quỷ Ám: Tín Đồ 2023 | Multi-Subtitles
Movie A Haunting in Venice | Án Mạng Ở Venice (2023) Full HD A Haunting in Venice Án Mạng Ở Venice 2023 | Multi-Subtitles
Movie Five Nights at Freddy's | Năm Đêm Kinh Hoàng (2023) Full HD Five Nights at Freddy's Năm Đêm Kinh Hoàng 2023 | Multi-Subtitles
Movie The Fall of the House of Usher | Sự Sụp Đổ Của Dòng Họ Usher (2023) Completed The Fall of the House of Usher Sự Sụp Đổ Của Dòng Họ Usher 2023 | Multi-Subtitles
Movie Pet Sematary: Bloodlines | Nghĩa Địa Ma Quái: Huyết Thống (2023) Full HD Pet Sematary: Bloodlines Nghĩa Địa Ma Quái: Huyết Thống 2023 | Multi-Subtitles
Movie The Nun II | Ác Quỷ Ma Sơ II (2023) Full HD The Nun II Ác Quỷ Ma Sơ II 2023 | Multi-Subtitles
Movie Talk to Me  | Talk to Me  (2023) Trailer Talk to Me Talk to Me 2023 | Multi-Subtitles
Movie The Watchers | The Watchers (2024) Trailer The Watchers The Watchers 2024 | Multi-Subtitles
Movie Teenage Mutant Ninja Turtles | Ninja rùa đột biến (2007) HD Teenage Mutant Ninja Turtles Ninja rùa đột biến 2007 | Multi-Subtitles
Movie Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | Ninja Rùa 2: Đập Tan Bóng Tối (2016) Full HD Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows Ninja Rùa 2: Đập Tan Bóng Tối 2016 | Multi-Subtitles
Movie Teenage Mutant Ninja Turtles III | Ninja Rùa (1993) HD Teenage Mutant Ninja Turtles III Ninja Rùa 1993 | Multi-Subtitles
Movie A Quiet Place: Day One | Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Thứ Nhất (2024) Trailer A Quiet Place: Day One Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Thứ Nhất 2024 | Multi-Subtitles
Movie Teenage Mutant Ninja Turtles | Ninja Rùa (2014) Full HD Teenage Mutant Ninja Turtles Ninja Rùa 2014 | Multi-Subtitles
Movie Dream Scenario | Dream Scenario (2023) Trailer Dream Scenario Dream Scenario 2023 | Multi-Subtitles
Movie Bloody Hell | Địa Ngục Đẫm Máu (2020) Full HD Bloody Hell Địa Ngục Đẫm Máu 2020 | Multi-Subtitles
Movie Satanic Hispanics | Satanic Hispanics (2023) Trailer Satanic Hispanics Satanic Hispanics 2023 | Multi-Subtitles
Movie Treasure Island | Đảo Giấu Vàng (2012) Full HD Treasure Island Đảo Giấu Vàng 2012 | Multi-Subtitles
Movie The Boogeyman | Ông Kẹ (2023) Full HD The Boogeyman Ông Kẹ 2023 | Multi-Subtitles
12345Cuối