TV-Series 2019

Movie The Herbal Master | Thầy Lang Trúng mánh (2019) Completed The Herbal Master Thầy Lang Trúng mánh 2019 | Multi-Subtitles
Movie One-Punch Man Season 2 | One-Punch Man Season 2 (2019) Completed One-Punch Man Season 2 One-Punch Man Season 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie Vinland Saga Season 1 | Hải Tặc Chiến Ký Phần 1  (2019) Completed Vinland Saga Season 1 Hải Tặc Chiến Ký Phần 1 2019 | Multi-Subtitles
Movie Titans Season 2 | Biệt Đội Titans Phần 2 (2019) Completed Titans Season 2 Biệt Đội Titans Phần 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie His Dark Materials Season 1 | Những Vật Chất Tối Của Ngài Phần 1 (2019) Completed His Dark Materials Season 1 Những Vật Chất Tối Của Ngài Phần 1 2019 | Multi-Subtitles
Movie Good Bye My Princess | Đông Cung (2019) Completed Good Bye My Princess Đông Cung 2019 | Multi-Subtitles
Movie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6 | Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 6 (2019) Completed Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6 Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 6 2019 | Multi-Subtitles
Movie Investiture of the Gods | Phong Thần Diễn Nghĩa (2019) Completed Investiture of the Gods Phong Thần Diễn Nghĩa 2019 | Multi-Subtitles
Movie The Light in Your Eyes | Đôi Mắt Rực Rỡ (2019) Completed The Light in Your Eyes Đôi Mắt Rực Rỡ 2019 | Multi-Subtitles
Movie Arrow Season 8 | Mũi Tên Xanh Phần 8 (2019) Completed Arrow Season 8 Mũi Tên Xanh Phần 8 2019 | Multi-Subtitles
Movie Peaky Blinders Season 5 | Bóng Ma Anh Quốc Phần 5 (2019) Completed Peaky Blinders Season 5 Bóng Ma Anh Quốc Phần 5 2019 | Multi-Subtitles
Movie Voice Season 3 | Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 03 (2019) Complected Voice Season 3 Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 03 2019 | Multi-Subtitles
Movie Money Heist Season 3 | Phi Vụ Triệu Đô Phần 3 (2019) Complected Money Heist Season 3 Phi Vụ Triệu Đô Phần 3 2019 | Multi-Subtitles
Movie Money Heist Season 2 | Phi Vụ Triệu Đô Phần 2 (2019) Complected Money Heist Season 2 Phi Vụ Triệu Đô Phần 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie The Boys Season 1 | Siêu Anh Hùng Phá Hoại Phần 1 (2019) Complected The Boys Season 1 Siêu Anh Hùng Phá Hoại Phần 1 2019 | Multi-Subtitles
Movie Kakegurui × × | Học Viện Đỏ Đen Phần 2 (2019) Complected Kakegurui × × Học Viện Đỏ Đen Phần 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie Kakegurui Season 2 | Học Viện Đỏ Đen Live Action Phần 2 (2019) Complected Kakegurui Season 2 Học Viện Đỏ Đen Live Action Phần 2 2019 | Multi-Subtitles
Movie Flying Tiger II | Phi Hổ Cực Chiến 2 (2019) Complete Flying Tiger II Phi Hổ Cực Chiến 2 2019 | Lồng tiếng
Movie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 | Thanh Gươm Diệt Quỷ: Kamado Tanjiro Lập Chí (Phần 1) (2019) Complete Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Thanh Gươm Diệt Quỷ: Kamado Tanjiro Lập Chí (Phần 1) 2019 | Multi-Subtitles
Movie Toy Boy (Season 1) | Cậu Bé Đồ Chơi (Phần 1) (2019) Complete Toy Boy (Season 1) Cậu Bé Đồ Chơi (Phần 1) 2019 | Multi-Subtitles
Movie Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon (Season 6) | Bác sĩ X Ngoại Khoa (Phần 6) (2019) Complete Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon (Season 6) Bác sĩ X Ngoại Khoa (Phần 6) 2019 | Multi-Subtitles
Movie True Detective Season 3 | Thám Tử Chân Chính Phần 3 (2019) Complete True Detective Season 3 Thám Tử Chân Chính Phần 3 2019 | Multi-Subtitles
Movie Euphoria Season 1 | Lâng Lâng Phần 1 (2019) Complete Euphoria Season 1 Lâng Lâng Phần 1 2019 | Multi-Subtitles
Movie My Girlfriend is an Alien | Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất (2019) Complete My Girlfriend is an Alien Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất 2019 | Multi-Subtitles
123Cuối