TV-Series

Movie No Room for Crime | Anh Hùng Phản Hắc (2024) Ep 19/25 No Room for Crime Anh Hùng Phản Hắc 2024 | Multi-Subtitles
Movie Red Swan | Thiên Nga Đỏ (2024) Ep 6/10 Red Swan Thiên Nga Đỏ 2024 | Multi-Subtitles
Movie The Boys Season 4 | Siêu Anh Hùng Phá Hoại Phần 4 (2024) Completed The Boys Season 4 Siêu Anh Hùng Phá Hoại Phần 4 2024 | Multi-Subtitles
Movie As Beautiful As You | Em Đẹp Hơn Ánh Sao (2024) EP 30/40 As Beautiful As You Em Đẹp Hơn Ánh Sao 2024 | Multi-Subtitles
Movie We Are | Chính Là Ta Yêu Nhau (2024) Completed We Are Chính Là Ta Yêu Nhau 2024 | Multi-Subtitles
Movie House of the Dragon Season 2 | Gia Tộc Rồng Phần 2 (2024) Ep 5/8 House of the Dragon Season 2 Gia Tộc Rồng Phần 2 2024 | Multi-Subtitles
Movie Star Wars: The Acolyte | Star Wars: The Acolyte (2024) Completed Star Wars: The Acolyte Star Wars: The Acolyte 2024 | Multi-Subtitles
Movie The Princess Royal | Độ Hoa Niên (2024) Complected The Princess Royal Độ Hoa Niên 2024 | Multi-Subtitles
Movie Vikings: Valhalla 3 | Huyền Thoại Vikings: Valhalla 3 (2024) Complected Vikings: Valhalla 3 Huyền Thoại Vikings: Valhalla 3 2024 | Multi-Subtitles
Movie Vikings: Valhalla 2 | Huyền Thoại Vikings: Valhalla 2 (2023) Complected Vikings: Valhalla 2 Huyền Thoại Vikings: Valhalla 2 2023 | Multi-Subtitles
Movie My Stand-In | Chức Nghiệp Thế Thân (2024) Completed My Stand-In Chức Nghiệp Thế Thân 2024 | Multi-Subtitles
Movie Follow Your Heart | Nhan Tâm Ký (2024) Completed Follow Your Heart Nhan Tâm Ký 2024 | Multi-Subtitles
Movie The Legend of Heroes | Thế Giới Võ Hiệp: Kim Dung (2024) Ep 30/60 The Legend of Heroes Thế Giới Võ Hiệp: Kim Dung 2024 | Multi-Subtitles
Movie Renegade Immortal  | Tiên Nghịch  (2023) EP 43/85 Renegade Immortal Tiên Nghịch 2023 | Multi-Subtitles
Movie Dare to Love Me | Thách Mà Dám Yêu (2024) Complected Dare to Love Me Thách Mà Dám Yêu 2024 | Multi-Subtitles
Movie Star Wars: Andor | Star Wars: Andor (2022) Trọn Bộ Star Wars: Andor Star Wars: Andor 2022 | Multi-Subtitles
Movie Kaiju No. 8 Season 1 | Quái Vật Số 8 Phần 1 (2024) Completed Kaiju No. 8 Season 1 Quái Vật Số 8 Phần 1 2024 | Multi-Subtitles
Movie The Whirlwind | Cơn lốc (2024) Complected The Whirlwind Cơn lốc 2024 | Multi-Subtitles
Movie Supacell | Supacell (2024) Complected Supacell Supacell 2024 | Multi-Subtitles
Movie Throne of Seal | Thần Ấn Vương Toạ (2022) Ep 113/145 Throne of Seal Thần Ấn Vương Toạ 2022 | Multi-Subtitles
Movie Swallowed Star | Thôn Phệ Tinh Không (2020) Ep 125/150 Swallowed Star Thôn Phệ Tinh Không 2020 | Multi-Subtitles
Movie Dark Matter | Người Chạy Xuyên Không Gian - Dark Matter (2024) Completed Dark Matter Người Chạy Xuyên Không Gian - Dark Matter 2024 | Multi-Subtitles
Movie 23.5 | 23,5 Độ Nghiêng (2024) Completed 23.5 23,5 Độ Nghiêng 2024 | Multi-Subtitles
Movie The Victims Game Season 1 | Trò Chơi Nạn Nhân Phần 1 (2020) Complected The Victims Game Season 1 Trò Chơi Nạn Nhân Phần 1 2020 | Multi-Subtitles
12345Cuối