TV-Series

Movie Lily Fever | Bách Hợp Là Xu Hướng (2015) Completed Lily Fever Bách Hợp Là Xu Hướng 2015 | Multi-Subtitles
Movie Soul Land | Đấu La Đại Lục (2018) Ep 226 Soul Land Đấu La Đại Lục 2018 | Multi-Subtitles
Movie The Lord of the Rings: The Rings of Power | Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng (2022) Ep 3/8 The Lord of the Rings: The Rings of Power Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng 2022 | Multi-Subtitles
Movie She-Hulk: Attorney at Law | She-Hulk: Nữ Khổng Lồ Xanh (2022) Ep 5/9 She-Hulk: Attorney at Law She-Hulk: Nữ Khổng Lồ Xanh 2022 | Multi-Subtitles
Movie House of the Dragon | Gia Tộc Rồng (2022) Ep 4/10 House of the Dragon Gia Tộc Rồng 2022 | Multi-Subtitles
Movie Big Mouth | Big Mouth (2022) Ep 14/16 Big Mouth Big Mouth 2022 | Multi-Subtitles
Movie Alchemy of Souls | Hoàn Hồn (2022) Completed Alchemy of Souls Hoàn Hồn 2022 | Multi-Subtitles
Movie Insider | Kẻ Nội Gián (2022) Completed Insider Kẻ Nội Gián 2022 | Multi-Subtitles
Movie Better Call Saul Season 6 | Hãy Gọi Cho Saul Phần 6 (2022) Completed Better Call Saul Season 6 Hãy Gọi Cho Saul Phần 6 2022 | Multi-Subtitles
Movie Anna (The Second Anna) | Anna Thứ Hai (2022) Completed Anna (The Second Anna) Anna Thứ Hai 2022 | Multi-Subtitles
Movie Doctor Lawyer | Bác Sĩ Luật Sư (2022) Completed Doctor Lawyer Bác Sĩ Luật Sư 2022 | Multi-Subtitles
Movie Hikaru no Go | Kỳ Hồn (2020) Complected Hikaru no Go Kỳ Hồn 2020 | Multi-Subtitles
Movie Hikaru No Go | Kì Thủ Cờ Vây (2001) Completed Hikaru No Go Kì Thủ Cờ Vây 2001 | Multi-Subtitles
Movie Dragon Ball GT | Bảy viên ngọc rồng GT (Bản mở rộng) (1996) Completed Dragon Ball GT Bảy viên ngọc rồng GT (Bản mở rộng) 1996 | Multi-Subtitles
Movie Voice Season 4 | Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 04 (2021) Complected Voice Season 4 Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 04 2021 | Multi-Subtitles
Movie Voice Season 3 | Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 03 (2019) Complected Voice Season 3 Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 03 2019 | Multi-Subtitles
Movie Voice Season 2 | Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 02 (2018) Complected Voice Season 2 Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 02 2018 | Multi-Subtitles
Movie Voice Season 1 | Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 01 (2017) Complected Voice Season 1 Giọng Nói (Âm Thanh Tội Ác | Truy Tìm Kẻ Sát Nhân) 01 2017 | Multi-Subtitles
Movie Forensic Heroes 4 | Bằng Chứng Thép 4 (2020) Complected Forensic Heroes 4 Bằng Chứng Thép 4 2020 | Multi-Subtitles
Movie Forensic Heroes 3 | Bằng Chứng Thép 3 (2011) Completed Forensic Heroes 3 Bằng Chứng Thép 3 2011 | Lồng tiếng
Movie Forensic Heroes 2 | Bằng Chứng Thép 2 (2008) Completed Forensic Heroes 2 Bằng Chứng Thép 2 2008 | Lồng tiếng
Movie Forensic Heroes 1 | Bằng Chứng Thép 1 (2006) Completed Forensic Heroes 1 Bằng Chứng Thép 1 2006 | Lồng tiếng
Movie A Model Family | Gia Đình Kiểu Mẫu (2022) Complected A Model Family Gia Đình Kiểu Mẫu 2022 | Multi-Subtitles
Movie Kyle Xy Season 3 | Chàng Trai Kyle Xy 3 (2009) Completed Kyle Xy Season 3 Chàng Trai Kyle Xy 3 2009 | Multi-Subtitles
12345Cuối